HERRY IDOLA - TANTE JAMILAH

Share to: facebook logo | twitter logo


Pusingpusingkepalakujadinyapusing
Tiapkalidialewatdepanrumahku
Sungguhakutergodabilamelihatmu(tantejamilah)
Lama-lamahatikusemakintaktahan
Akhirnyakudekatidiapelan-pelan
Sungguhdagdigdugjantungkuberbungarasanya
Jamilahjamilahtantetantejamilah
Akutergila-gilapadamu
Walaupunkaujandabagikutakmasalah
Yangpentingrasanyasehatisetia
Selamanyasampaikitatua
(aduhtantetantejamilah)sumpahmaticinta
(aduhtantetantejamilah)kitakawinsaja
(tantejamilah)
Pusingpusingkepalakujadinyapusing
Tiapkalidialewatdepanrumahku
Sungguhakutergodaberbungarasanya
Jamilahjamilahtantetantejamilah
Akutergila-gilapadamu
Walaupunkaujandabagikutakmasalah
Yangpentingrasanyasehatisetia
Selamanyasampaikitatua
(aduhtantetantejamilah)sumpahmaticinta
(aduhtantetantejamilah)kitakawinsaja
(aduhtantetantejamilah)sumpahmaticinta
(aduhtantetantejamilah)kitakawinsaja
(aduhtantetantejamilah)sumpahmaticinta
(aduhtantetantejamilah)kitakawinsaja